DREAM.16

第10試合 ライトヘビー級王座決定戦

1R10分、2R5分

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

96.43%

0%

1.79%

1.79%

第9試合 ミドル級ワンマッチ

1R10分、2R5分

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

19.64%

14.29%

33.93%

32.14%

第8試合 ライト級ワンマッチ

1R10分、2R5分

AOKI SHINYA
青木 真也
180cm/69.8kg
/
VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

41.07%

48.21%

3.57%

7.14%

第7試合 無差別級ワンマッチ

1R10分、2R5分

MINOWAMAN
ミノワマン
175cm/88.0kg
/
VS
ISHII SATOSHI
石井 慧
181cm/107.0kg
/
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

43.64%

14.55%

16.36%

25.45%

第6試合 フェザー級ワンマッチ

1R10分、2R5分

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

67.86%

17.86%

3.57%

10.71%

第5試合 フェザー級ワンマッチ

1R10分、2R5分

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

55.36%

26.79%

5.36%

12.50%

第4試合 フェザー級ワンマッチ

1R10分、2R5分

TOKORO HIDEO
所 英男
170cm/60.5kg
/
VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

8.93%

3.57%

7.14%

80.36%

第3試合 フェザー級ワンマッチ

1R10分、2R5分

VS
LION TAKESHI
リオン 武
173cm/65.0kg
/
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

3.64%

43.64%

23.64%

29.09%

第2試合 フェザー級ワンマッチ

1R10分、2R5分

VS
1本勝 判定勝 判定勝 1本勝

1.79%

58.93%

7.14%

32.14%